Dekaler
- fri storlek - fria former

Etiketter -
på rulle eller på ark

Dekaler med fria former och storlekar kan vara oändligt annorlunda eller alldeles vanliga, från ett litet frimärke stort - till flera kvadratmeter.
Etiketter har oftast traditionella former och levereras på ark eller på rulle.